Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! De garantie voor een heerlijke vakantie!

Wat doen wij?

Zorg Ondersteuning (uit&) Thuis organiseert zorgperiodes met persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding voor mensen met een beperking.
Ons doel hierbij is: een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen/(jong)volwassenen met een beperking en hun ouders/verzorgers.

De zorgperiodes worden georganiseerd voor groepjes van ca. 6 personen. De begeleiding tijdens een periode ligt in handen van twee deskundige zorgverleners. Ik (Mieke) zal altijd één van de vaste begeleidsters zijn. Enkele enthousiaste collega’s meldden zich spontaan aan om deel uit te maken van de begeleiding. Zo ontstond er voor de zorgperiodes een kleine kern van ervaren begeleiders, die garant staat voor een hoge kwaliteit van zorg.

In een ontspannen sfeer bieden wij op zeer deskundige wijze individuele zorg en begeleiding aan kinderen/(jong)volwassenen met zorgvragen van uiteenlopende aard.
Wij bieden veiligheid en structuur, hanteren sociale omgangsnormen en bevorderen sociale contacten. We leren hen omgaan met nieuwe situaties en stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid door individuele begeleiding.
De door ons georganiseerde zorgperiodes zijn dus zeker geen veredelde oppasdagen!

Een mooie bijkomstigheid is dat, terwijl onze deelnemers een aantal dagen volop genieten, ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben om even bij te tanken, weer tijd en aandacht te hebben voor zichzelf en elkaar. Voor de ouders is dit van het grootste belang om de zware gezinssituatie vol te houden.

Vanuit onze ervaringen met de deelnemers ontstaat de mogelijkheid ouders te adviseren over de omgang en de aanpak bij bepaald gedrag van hun kinderen. Dit kan positief doorwerken in de thuissituatie.

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis staat voor zorg op maat en een maatje voor uw zorg!

Wij leveren kwaliteit van zorg: Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis is aangesloten bij SoloPartners, heeft een erkende klachtenregeling en bewaakt de kwaliteit volgens de Wkkgz-wet.
Ik (Mieke) ben in het bezit van het Z-diploma, BIG geregistreerd en volg diverse bijscholingen en congressen naar aanleiding van de specifieke zorgvragen.