Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken!

Wat doe ik?

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis werkt zowel voor cliënten met een PGB als voor particuliere cliënten.

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis richt zich voornamelijk op mensen met een verstandelijke beperking, of staat ten dienste van zijn/haar omgeving, zoals ouders of familie. Het accent ligt op de begeleiding, uitgaande van de persoonlijke mogelijkheden. Het bieden van veiligheid en structuur is een basis waar iedereen wél bij vaart. Door mijn werkwijze, die gepaard gaat met inventiviteit en humor, hoeft het aanbieden van structuur niet als een beperking gevoeld te worden, maar biedt het juist perspectief en mogelijkheden tot ontwikkeling en daar heeft iedereen recht op.

De dienstverlening van Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis omvat echter ook verpleging, verzorging of begeleiding bij problemen door ziekte en/of een lichamelijke handicap, bij het ouder worden en in de laatste fase van het leven.

Te denken valt aan:

  • Begeleiding, verzorging, verpleging, of gespecialiseerde oppas van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Begeleiding, verzorging of verpleging van mensen met een lichamelijke beperking, zoals M.S., A.L.S. etc.
  • Maar ook begeleiding, verzorging en verpleging bij problemen door ziekte of bij het ouder worden, bijvoorbeeld vanwege tumoren, alzheimer etc.
  • Liefdevolle palliatieve zorg aan terminale patiënten, indien nodig in samenwerking met een klein toegewijd team. Meer informatie vindt u onder Terminale zorg
  • Vervanging van zorgtaken bij langdurige ziekte van ouder.
  • Gezinsbegeleiding ten aanzien van hulpvragen.
  • Zorgverlening op uw vakantieadres in de regio.