Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken!

Invulling zorg

Kwaliteit heb je niet alleen, die moet je ook ontwikkelen en houden. Door een bewust en afgepast beleid wordt dit proces beheerst. In overleg met de cliënt of eventueel zijn of haar partner/ouders/vertegenwoordigers wordt de individuele zorgvraag bepaald van waaruit ik ga werken.

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats, wat inhoudt dat we vanuit wederzijds respect voortdurend met elkaar in gesprek zijn over de mogelijkheden om aan de zorgvraag invulling te kunnen blijven geven. De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt. Afhankelijk van de individuele zorgvraag ben ik altijd bereid om een bijscholing te volgen of training on the job te organiseren.

Een goede samenwerking is een must.

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis is aangesloten bij SoloPartners, heeft een erkende klachtenregeling en bewaakt de kwaliteit volgens de Wkkgz-wet.