Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken! Zorgen moet je doen, niet maken!

Thuiszorg

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis is een zelfstandige thuiszorgonderneming op freelancebasis, werkend met een zorgovereenkomst van opdracht, BIG en AGB geregistreerd, die verschillende soorten van dienstverlening biedt aan mensen met een PGB alsmede aan particulieren.

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis heeft ruime ervaring in het werken met verstandelijk, lichamelijk en meervoudig beperkte mensen, chronisch zieken en in de terminale zorg.

Met deze website wil ik u graag informeren over mijn onderneming.

Hartelijke groet,

handtekening

Mieke de Snoo