ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg!

Terminale zorg

Het verlangen van een patiënt om de laatste periode thuis in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen en het zelf kunnen bepalen wat belangrijk is en blijft, begrijp en respecteer ik ten volste. Met mijn zorg en aandacht wil ik trachten de eigen leefwijze zo lang mogelijk in stand te houden, waarbij altijd de kwaliteit van zorg voorop zal staan.

Ik lever zorg aan particuliere en PGB cliënten in de breedste zin van het woord. Ik help u bij het aanvragen en beheren van een PGB. Naast de zorg voor de cliënt is er ook de zorg voor de leefomgeving. Onder andere:

  • het onderhouden van contacten met (para) medische disciplines en familieleden
  • de zorg voor kinderen en huisgenoten
  • de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden
  • het verzorgen van maaltijden, afgestemd op de wensen van de cliënt
  • het  hulp bieden bij het beheren (en afhandelen) van uw PGB

Terminale zorg is een zeer intensieve zorg. Om continuïteit in de 24-uurszorg te kunnen bieden, zijn soms meerdere zorgverleners nodig. Het is daarbij van het grootste belang dat de zorgverleners gelijk gestemd en goed op elkaar ingespeeld zijn, zodat een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg aan de terminale patiënt en zijn/haar familie geboden kan worden. Mijn streven is om deze intensieve zorg met zo weinig mogelijk zorgverleners in te vullen, zodat de privacy zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Vanuit eerdere zorgvragen is er een klein team van ervaren, gediplomeerde verpleegkundigen en ZV’ers om mij heen komen staan. Wij werken intensief samen (onder de naam ZorgSaam) met dezelfde motivatie ten aanzien van warme persoonlijke aandacht en toegewijde zorg. De kracht van dit kleine deskundige team is de continuïteit van zorg, rust, vertrouwen en veiligheid voor de cliënt en zijn omgeving. Wij bieden ook gespecialiseerde (ziekenhuis) verplaatste zorg. De zorg wordt door mij gecoördineerd en in geval van een toenemende zorgvraag, zal het team door mij worden aangestuurd.