Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! De garantie voor een heerlijke vakantie! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! Zorgen moet je doen, niet maken! De garantie voor een heerlijke vakantie! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg! Het bedrijf voor een verzorgde/zorgeloze periode! Zorgen moet je doen, niet maken! De garantie voor een heerlijke vakantie! ZorgSaam: Warme toegewijde zorg!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Website

Het Google Analytics account van deze website is aangepast en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe vaak de website bezocht wordt.

Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die waarborgt dat Google zich zal houden aan de afspraken die gemaakt zijn over wat zij mogen bijhouden.

Het is Google niet toegestaan om verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Het IP-adres van bezoekers is geanonimiseerd.

Privacy foto’s

Voor het plaatsen van foto’s van cliënten op de website wordt toestemming gevraagd aan cliënten, ouders/vertegenwoordigers. Zij hebben te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, waarna de foto’s van de site zullen worden verwijderd.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Zorg Ondersteuning (uit &) Thuis kunt u hier inzien.